CO JE CO? aneb slovník

Jímka

Jímka nebo lidově žumpa, se využívá v případě, kdy odpadní vody nebo přečištěné odpadní vody není možné odvádět do veřejné kanalizace ukončené čističkou odpadních vod.

Septik

Obvykle tříkomorový septik využijeme v případě, kdy přečištěné odpadní vody můžeme vypouštět do vodního toku, vsakovat přes vsakovací studnu nebo vsakovací drén či vypouštět do veřejné kanalizace