DVOUPLÁŠŤOVÉ NÁDRŽE

Dvouplášťové řešení jímek, nádrží a vodoměrných šachet se používá v místě s výskytem zvýšených spodních vod a nestabilním podložím jako jsou písčité či jílovité půdy. Nádrže jsou konstruovány k usazení na betonovou desku a obetonování celé nádrže kolem dokola. Váha takto betonem vyplněné jímky zajišťuje v případě podzemní vody díky vlastní váze, že Vám nevyplave na povrch. Jímka je 100% vodotěsná a v případě kvalitního uložení je její životnost prakticky neomezená. Takto obetonovanou nádrž je možné zatížit ve větší míře než je tomu u nádrží samonosných.