JÍMKA(ŽUMPA)

Polypropylénové žumpy (jímky) AQUA PLASTIC splňují podmínky ČSN 750905 z roku 1995 na vodotěsnost kanalizačních nádrží. Jsou celoplastové, svařené z polypropylénových desek. Průměr vstupního potrubí, jeho umístění a umístění víka je možné vyrobit podle přání zákazníka.

Uložení je třeba provést na připravenou betonovou desku. Plastové sloupy je nutné vyplnit betonem a uchy provléct ocelovou armaturu. Betonáž se provádí po částech za současného napouštění žumpy vodou. Hladina vody při betonáži má dosahovat o 100mm výše, než je vrstva betonu. Po zatvrdnutí betonu se voda odčerpá a žumpa je připravena k provozu.

Druhy jímek

  • Kruhové
  • Oválné
  • Atypické

Standartní výška komínku je 30 cm a průměr 60 cm.