NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

PROČ SI POŘÍDIT NAŠI NÁDRŽ?


Narozdíl od konkurence svařujeme nádrže ze silnějšího materiálu. Po letitých zkušenostech a tisíce vyrobených nádrží jsme dospěli k závěru svařovat ze silnějšího materiálu. Nádrže jsou bytelnější a odolnější při manipulaci před uložením do výkopu. Věříme taktéž a doporučujeme všem našim klientům, že nádrže je nejlepší obetonovat armovaným betonem.  

Polypropylénové retenční nádrže AQUA PLASTIC splňují podmínky ČSN 750905 z roku 1995 na vodotěsnost kanalizačních nádrží. Jsou celoplastové, svařené z polypropylénových desek. Průměr vstupního potrubí a jeho umístění a umístění víka je možné vyrobit podle přání zákazníka. Standartně se jedná o výšku 30cm a průměr 60cm.

Uložení je třeba provést na připravenou betonovou desku. Plastové sloupy je nutné vyplnit betonem a uchy provléct ocelovou armaturu. Betonáž se provádí po částech za současného napouštění nádrže vodou. Hladina vody při betonáži má dosahovat o 100mm výše než je vrstva betonu. Po zatvrdnutí betonu se voda odčerpá a žumpa je připravena k provozu.

Druhy jímek

  • Kruhové
  • Oválné
  • Atypické

Standartní výška komínku je 30 cm a průměr 60 cm.