NÁDRŽE NA PITNOU VODU

Polypropylénové nádrže na pitnou vodu AQUA PLASTIC splňují podmínky ČSN 750905 z roku 1995 na vodotěsnost kanalizačních nádrží. Jsou celoplastové, svařené z polypropylénových desek. Průměr vstupního potrubí a jeho umístění a umístění víka je možné vyrobit podle přání zákazníka.

Uložení je třeba provést na připravenou betonovou desku. Plastové sloupy je nutné vyplnit betonem a uchy provléct ocelovou armaturu. Betonáž se provádí po částech za současného napouštění žumpy vodou. Hladina vody při betonáži má dosahovat o 100mm výše než je vrstva betonu. Po zatvrdnutí betonu se voda odčerpá a žumpa je připravena k provozu.

Druhy jímek

  • Kruhové
  • Oválné
  • Atypické

 Při pohybu nákladních automobilů v blízkosti nádrže je lépší se dohodnout se statikem. Primárně nejsou určeny do nestabilního podloží a vyšší spodní vody. 

Standartní výška komínku je 30 cm a průměr 60 cm.