SAMONOSNÉ NÁDRŽE

Využití samonosných nádrží se doporučuje do míst bez výskytu jílovitého či písčitého podloží. Nedoporučujeme také usazení v místě, kde se vyskytuje spodní voda či velké zatížení (pojezdová plocha aut). Výhoda samonosné nádrže spočívá v tom, že ji není nutno obetonovávat celou. Postačí základová deska a následné usazení nádrže s obsypem za současného napouštění nádrže, kdy výška vody by měla být vždy cca 10cm nad úrovní obsypu. Je konstrukčně řešena tak, aby tlaku odolávala sama o sobě.