VELIKOST RETENČNÍ NÁDRŽE?

Pro orientační určení velikosti retenční nádrže můžeme vycházet z následující tabulky:

Pokud však chcete čerpat dotaci z programu "Dešťovka" je nutný odborný posudek pro určení velikosti nádrže.