VSAKOVACÍ JÍMKY


Vsakovací jímka slouží ke vsakování dešťové vody do půdy. Vsakuje se voda, která se již nevleze do retenční nádrže. Jelikož se dešťová voda většinou do kanalizace pouštět nesmí, jedná se o alternativní a účinné řešení tohoto problému s přepadem. 

Vsakovací jímka se ukládá na vybetonovanou desku, která se po vložení jímky obsype kameny, proti zanesení obloží geotextilií a zasype pískem a zeminou.